Náš Rohožník

Náš Rohožník

CRH spúšťa už ôsmy ročník úspešného grantového programu - Náš Rohožník

Už v poradí ôsmy rok dostane Rohožník a jeho obyvatelia príležitosť na to, aby vlastnými nápadmi vylepšili život vo svojom okolí. Grantový program Náš Rohožník vznikol ako spoločná iniciatíva obce Rohožník a spoločnosti CRH (Slovensko), na ktorý sa pravidelne vyčleňuje až 20 000 eur.

Cieľom grantového programu je prispieť k skvalitneniu života obyvateľov Rohožníka. „Ako jeden z najväčších zamestnávateľ na Záhorí cítime zodpovednosť za prostredie, v ktorom vyrábame a za ľudí, ktorí pre nás pracujú. Aj takýmito aktivitami sa chceme podieľať na zlepšovaní života v obci a zároveň dať priestor pre nové nápady mladých iniciatívnych ľudí, ktorí sa angažujú v oblasti vzdelávania či zlepšovania životného prostredia”, uviedla Viera Blazsek zo spoločnosti CRH North Danube.

Každý rok počet zapojených organizácií a prihlásených projektov rastie. V roku 2017 sme posudzovali až o štvrtinu viac žiadostí ako v roku 2016. Pri vytváraní kritérií, ktoré rozhodujú o ocenených projektoch, vychádzala obec a CRH (Slovensko) zo stratégie dlhodobej udržateľnosti. ,,Záleží nám na tom, aby žiadatelia mysleli na dlhodobý prínos projektov nielen pre obyvateľov obce Rohožník, ale zároveň pre celé jeho okolie a stali sa inšpiráciou aj pre ostatných. “ dodala Viera Blazsek.

Žiadosti o grantový príspevok do programu Náš Rohožník je možné posielať do 15. júna a podklady k nemu nájdu záujemcovia na www.rohoznik.sk, prípadne sa môžu obrátiť priamo na Obecný úrad v Rohožníku.

Link na prihlasovanie projektov: https://crh.egrant.sk/

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Lenka Dolinajová
Corporate Affairs Specialist

M: +421 (0) 910 828 980
E: lenka.dolinajova@sk.crh.com