Coronavirus: Aktuálne opatrenia / Actual measures

Coronavirus: Aktuálne opatrenia / Actual measures

Zavedené všeobecné opatrenia / General measures applied

Špecifické opatrenia pre výrobné prevádzky / Production sites specific measures

Dodávky zákazníkom, doprava / Products supply to customers, transport

Aktuálne info pre dodávateľov / Actual info for suppliers

safety first