Betonáreň Bratislava

Betonáreň Bratislava

Namiešame dobrý betón aj pre vašu stavbu

Predstavujeme Vám ucelenú ponuku našich produktov a služieb v profesionálnej kvalite, vrátane kontroly vykonanej vlastným akreditovaným laboratóriom.

– Skúšanie čerstvého betónu (príprava skúšobnej zmesi , stanovenie konzistencie, stanovenie objemovej hmotnosti a objemu vzduchu)
– Skúšanie zatvrdnutého betónu (pevnosti, mrazuvzdornosti, nasiakavosti…)
– Skúšanie kameniva do betónu (stanovenie geometrických charakteristík

Ponúkame
– Vlastné zdroje stabilne kvalitného cementu a kameniva
– Široká sieť betonární na Slovensku
– Vlastná flotila auto domiešavačov
– Vlastná flotila čerpadiel betónu s dĺžkou výložníka až do 52m
– Prevádzka v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.
– Prítomnosť technológa na stavbe, poradenstvo
– Férové platobné podmienky
– Skúsenosti od veľkých projektov ako rýchlostná komunikácia R1 až po podlahy rodinných domov
– Dlhoročné skúsenosti medzinárodnej skupiny CRH

 Adresa: Stará Ivánska cesta 7
 Objednávky: 0903 554 630
 vedúci prevádzky: Tomáš Bajan
 E: tomas.bajan@danucem.com
 T: 0904 742 996