Biele špeciálne spojivá

Biele špeciálne spojivá

Specialne spojiva

DoroCem

Normálne tuhnúce hydraulické cestné spojivá podľa normy STN EN 13282-2, ktoré svojím zložením umožňuje predĺžiť dobu spracovania zmesi, pozitívne ovplyvňuje dlhodobý nárast pevností a zároveň znižuje riziko vzniku kontrakčných trhlín.

Specialne spojiva

DoroLime

Normálne tvrdnúce hydraulické cestné spojivá podľa normy STN EN 13282-2, ktoré svojím zložením umožňujú znížiť obsah vlhkosti v zemine a súčasne zabezpečuje dlhodobý nárast pevností.

Specialne spojiva

HRB E

Rýchlo tvrdnúce hydraulické spojivá podľa normy STN EN 13282-1 na úpravu materiálov pre horné a spodné podložia vozoviek.

APLIKÁCIE

Cesty, diaľnice

Dopravné plochy

Rýchlostné cesty

Parkoviská

NORMY

  • DoroCem a DoroLime sú obchodné názvy pre hydraulické spojivá pre vozovky HRB N, ktoré zodpovedajú norme EN 13282-2 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody
  • HRB E zodpovedá norme EN 13282-1 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 1: Rýchlotvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Bruno Präsens – produktový manažér

Tel: 034/ 776 55 80

mobil: 0903 554 674

E: bruno.prasens@danucem.com

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia