CEM I 52,5 N WHITE

CEM I 52,5 N WHITE

Biely portlanský cement pevnostnej triedy 52,5 N

POUŽITIE

Suché stavebné zmesi

Betónové prefabrikáty

Zámková a terasová dlažba

Biely a farebný betón

NORMY

• Biely portlandský cement CEM I 52,5 N je vyrábaný v súlade s normou EN 197-1.
• Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava
• CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.

TECHNICKÁ PODPORA

Stanislav Belanec
Product Manager | Sales White Cement

M: +421 (0) 903 554 616
E: stanislav.belanec@danucem.com

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás