CEM II/A – LL 42,5 R WHITE

CEM II/A – LL 42,5 R WHITE

Biely portlandský cement s vápencom pevnostnej triedy 42,5 R

POUŽITIE

Zvlášť vhodný pre pohľadový betón

Prefabrikované betónové prvky a elementy

Transportbetón a prečerpávateľný betón

Omietky, malty a jednoduché betónové výrobky

NORMY

• Biely portlandský cement s vápencom  CEM II/ A-LL 42,5 R je vyrábaný v súlade s normou EN 197-1.
• Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava
• CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/STN EN ISO 9001:2000

TECHNICKÁ PODPORA

Stanislav Belanec
Product Manager | Sales White Cement

M: +421 (0) 903 554 616
E: stanislav.belanec@sk.crh.com

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás