Flexicem

Flexicem

Cement určený na štandardné použitie

POUŽITIE

Výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried

Normálny nárast počiatočných pevností

Výroba mált na murovanie a omietok

Veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru

NORMY

  • Flexicem zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Bruno Präsens – produktový manažér

Tel: 034/ 776 55 80

mobil: 0903 554 674

e-mail: bruno.prasens@sk.crh.com

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás