Multicem NOVÝ

Multicem NOVÝ

Cement na všeobecné použitie

POUŽITIE

Výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried

Vhodný pre zhotovovanie betónov a poterov

Výroba mált na murovanie a omietok

NORMY

  • Multicem zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

mobil: 0911 512 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás