Multicem+ PLUS NOVÝ

Multicem+ PLUS NOVÝ

Cement na všeobecné použitie

POUŽITIE

Výroba prostého betónu a železobetónu vyšších pevnostných tried

Výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón)

Veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru

Bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter

NORMY

  • Multicem+ PLUS zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

M: +421 (0) 911 151 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás