Profimalt

Profimalt

Cement na murovanie a omietky

POUŽITIE

Výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried

Výborná plasticita (poter, betón)

Výroba mált na murovanie a omietok

Bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou

NORMY

  • Profimalt zodpovedá EN 413-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

mobil: 0911 512 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás