CEM I 42,5 N – SR 0

CEM I 42,5 N – SR 0

Síranovzdorný portlandský cement pevnostnej triedy 42,5 N

POUŽITIE

Výroba betónu do agresívnych síranových prostredí XA1, XA2 a XA3

Pre pevnostne náročné betónové základové konštrukcie

Vhodný pre výrobu vodotesných betónov (biele vane)

Výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami

NORMY

  • CEM I 42,5 N – SR 0 zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Bruno Präsens – produktový manažér

Tel: 034/ 776 55 80

mobil: 0903 554 674

e-mail: bruno.prasens@sk.crh.com

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás