CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R

Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy 42,5 R

POUŽITIE

Priemyselná výroba omietok a mált

Stavebné konštrukcie s požadovanou vyššou počiatočnou pevnosťou

Výroba stavebných dielcov a betonárskeho tovaru

Výroba prostého betónu v bytovej a občianskej výstavbe, ako aj betónu vyšších pevnostných tried a konštrukcií zo železobetónu

NORMY

  • CEM I 42,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

M: +421 (0) 911 151 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás