CEM I 52,5 N

CEM I 52,5 N

Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy 52,5 N.

POUŽITIE

Výroba betónu najvyšších pevnostných tried

Výroba prefabrikovaných stavebných dielcov

Pevnostne náročné betónové konštrukcie a vopred predpínané konštrukcie

Výroba nivelizačných hmôt a špeciálnych mált

NORMY

  • CEM I 52,5 N zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

mobil: 0911 512 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás