CEM I 52,5 R

CEM I 52,5 R

Portlandský cement najvyššej pevnostnej triedy 52,5 R.

POUŽITIE

Výroba betónu najvyšších pevnostných tried

Výroba prefabrikovaných stavebných dielcov

Pevnostne náročné betónové konštrukcie a vopred predpínané konštrukcie

Výroba nivelizačných hmôt a špeciálnych mált

NORMY

  • CEM I 52,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

M: +421 (0) 911 151 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás