CEM II/A-LL 42,5 R

CEM II/A-LL 42,5 R

Portlandský cement s vápencom pevnostnej triedy 42,5 R

POUŽITIE

Výroba prostého betónu v bytovej a občianskej výstavbe, ako aj betónu vyšších pevnostných tried a konštrukcií zo železobetónu

Výroba stavebných dielcov a betonárskeho tovaru

Stavebné konštrukcie s požadovanou vyššou počiatočnou pevnosťou

Výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami

NORMY

  • CEM II/A-LL 42,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

mobil: 0911 512 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás