CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R NOVY

CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R NOVY

Portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R

POUŽITIE

Výroba prostého betónu a železobetónu nižších a stredných pevnostných tried

Výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami

Výroba transportovaného betónu

Rýchly vývin počiatočných pevností

NORMY

  • CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

M: +421 (0) 911 151 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás