CEM II/B-S 42,5 N

CEM II/B-S 42,5 N

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 N

POUŽITIE

Výroba betónu stredných a vyšších pevnostných tried a konštrukcií
zo železobetónu

Výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami

Ideálny produkt pre výrobu transportovaného betónu

Pre nižší vývin hydratačného tepla je vhodný pre použitie v letnom období

Cement CEM II B/S 42,5 N

NORMY

  • CEM II/B-S 42,5 N zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Bruno Präsens – produktový manažér

Tel: 034/ 776 55 80

mobil: 0903 554 674

e-mail: bruno.prasens@sk.crh.com

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás