CEM II/B-S 42,5 N

CEM II/B-S 42,5 N

Portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 N

POUŽITIE

Výroba betónu stredných a vyšších pevnostných tried a konštrukcií zo železobetónu

Výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami

Ideálny produkt pre výrobu transportovaného betónu

NORMY

  • CEM II/B-S 42,5 N zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

M: +421 (0) 911 151 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás