CEM III/A 32,5 N

CEM III/A 32,5 N

Vysokopecný cement pevnostnej triedy 32,5 N.

POUŽITIE

Výroba prostého betónu a železobetónu nižších a stredných pevnostných tried

Vhodný na zhotovovanie betónov a poterov

Výroba mált na murovanie a omietok

Zvýšená odolnosť voči agresívnym prostrediam

NORMY

  • CEM III/A 32,5 N zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

M: +421 (0) 911 151 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás