CEM III/A 32,5 N

CEM III/A 32,5 N

Vysokopecný cement pevnostnej triedy 32,5 N.

POUŽITIE

Výroba prostého betónu a železobetónu nižších a stredných pevnostných tried

Vhodný na zhotovovanie betónov a poterov

Výroba mált na murovanie a omietok

Zvýšená odolnosť voči agresívnym prostrediam

NORMY

  • CEM III/A 32,5 N zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Bruno Präsens – produktový manažér

Tel: 034/ 776 55 80

mobil: 0903 554 674

e-mail: bruno.prasens@sk.crh.com

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás