CEM III/A 32,5 R

CEM III/A 32,5 R

Vysokopecný cement pevnostnej triedy 32,5 R

POUŽITIE

Výroba prostého betónu a železobetónu nižších a stredných používaných pevnostných tried

Výroba základových betónov

Vhodný na zhotovovanie podkladových betónov a poterov

Betonáž konštrukcií, ktoré prichádzajú do styku s agresívnymi a odpadovými vodami

NORMY

  • CEM III/A 32,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

mobil: 0911 512 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás