CEM III/B 32,5 N – LH/SR

CEM III/B 32,5 N – LH/SR

Vysokopecný cement pevnostnej triedy 32,5 N

POUŽITIE

Na výrobu prostého a železobetónu nižších a stredných pevnostných tried

Na masívne betónové konštrukcie

Na výrobu základových betónov pre všetky typy agresívnych síranových prostredí

Pre betonáž konštrukcií, ktoré prichádzajú do styku s agresívnymi a odpadovými vodami

NORMY

  • CEM III/B 32,5 N-LH/SR zodpovedá EN 197-1: 2011.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský – produktový manažér

mobil: 0911 512 269

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia.

Kontaktujte nás