Členstvo v organizáciách

Členstvo v organizáciách

Zväz výrobcov cementu 
www.zvc.sk

Slovenské združenie výrobcov transportbetónu
www.savt.sk

Slovenské združenie výrobcov kameniva
www.szvk.sk

Slovenská banícka spoločnosť
www.blastmine.sk

Slovenská banská komora
www.banskakomora.sk

Cimeurope REACH Consortium
www.cimeurope.com

Business Leaders Forum
www.blf.sk

AICO (Asociácia internej komunikacie)
www.aico.sk

CIIA (Český institut interních auditorů)
www.internaudit.cz

APOH (Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve)
www.apoh.sk

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
www.aspek.sk