KAMEŇOLOMY – lom Jablonica

KAMEŇOLOMY – lom Jablonica

Firma KAMEŇOLOMY, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom vznikla v roku 1995. Kontinuálne pokračuje v činnosti firmy Kameňolomy a štrkopieskovne š.p. Nové Mesto nad Váhom. Firma má bohaté skúsenosti v ťažbe a spracovaní kameňa. V minulosti ale i súčasnosti dodáva svoje výrobky pre širokú oblasť odberateľov v rezortoch stavebníctva, metalurgie, hutníctva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárskeho a sklárskeho priemyslu. Kameňolomy na trhu pôsobia už niekoľko desaťročí. Od roku 2006 je spoločnosť KAMEŇOLOMY, s.r.o. súčasťou medzinárodného koncernu CRH so sídlom v Írsku, ktorý je jedným z popredných svetových lídrov v rezorte stavebných materiálov, pôsobiaci v 31 krajinách sveta s 89000 zamestnancami. CRH – www.crh.com CRH (SLOVENSKO) a.s. – www.crhslovakia.com

Adresa:
906 32, Jablonica
Vedúci Ján Červeňanský
E: jablonica@danucem.com
T: +421 34 65 83 611

+421 903 804 204

Doba expedície: 7.00-15.00 v pracovných dňoch

(11.00-11.30) obedná prestávka

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂