KAMEŇOLOMY- Lom Hubina

KAMEŇOLOMY- Lom Hubina

Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov terazzovej drvy z dolomitického kameniva. Ušľachtilá biela terazzová drva je pre svoju kvalitu a čistotu vyhľadávaným výrobkom a odoberajú ju firmy z celého Slovenska i Čiech.

Terazzová drva sa používa predovšetkým na výrobu liateho terazza, umelého kameňa, pre povrchové úpravy panelov a stavieb, na posyp asfaltových kobercov. Veľmi efektne sa dá terazzová drva využiť na skrášlenie chodníkov, parkových úprav a v záhradnej architektúre.

Drva má široké uplatnenie v stavebníctve do betónov, malty, na výmurovku a hrubú omietku, ale hlavne na vonkajšie brizolitové omietky budov, rodinných domov, panelov a podobne.

V poľnohospodárstve sa dá využiť ako vápencový prídavok do kŕmnych zmesí a tiež ako hnojivo. Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č.12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Adresa:
922 21 , Hubina, pošta Moravany nad Váhom
Vedúci Jaroslav Chalás
E: hubina@danucem.com
T: +421 33 77 47 182

+421 918 906 728

Doba expedície: 7.00-15.00 v pracovných dňoch

(11.00-11.30) obedná prestávka

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂