Úložisko zeminy a kameniva Podunajské Biskupice

Úložisko zeminy a kameniva Podunajské Biskupice

CRH (Slovensko), a.s. rozširuje svoje činnosti aj v oblastiach životného prostredia. Snažíme sa vyvíjať technológie a kroky potrebné na znižovanie dopadov na životné prostredie. Práve z toho dôvodu ponúkame uskladňovanie kvalitnej certifikovanej výkopovej zeminy a kameniva.

Na miesta kde vznikali výkopové jamy, ťažbou rôznych stavebných materiálov, dovážame kvalitnú výkopovú zeminu, a tak napomáhame k rekultivácii životného prostredia.
Katalógové číslo  Názov odpadu Kategória
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v
17 05 03
O
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
Predaj a logistika:
Andrej Šaranský
Úložisko zeminy a kameniva
821 06 Bratislava
T: +421 (0) 903 268 169
Pracovné dni: 08:00 – 16:00

Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka

podunajske biskupice

Dokumenty na stiahnutie