Predaj kameniva, úložiská zeminy a kameniva

Predaj kameniva, úložiská zeminy a kameniva

Predaj kameniva vám zabezpečíme z našich vyhradených ložísk štrkopieskov Veľké Úľany (pri Galante) a Geča (pri Košiciach) a tiež zo štyroch kameňolomov (Mníchova Lehota, jablonica, Hubina, Čachtice).

RIADITEĽ PRE SEGMENT KAMENIVA

RADE-BUCEVAC-010-2

Rade Bučevac

Riaditeľ pre segment kameniva
M: +421 (0) 911 151 279
E: rade.bucevac@danucem.com

REGIONÁLNI MANAŽÉRI A OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Anežka Regešová-1

Anežka Regešová

Manažér obchodu a logistiky pre kamenivo
T: +421 (0) 911 106 927
E: anezka.regesova@danucem.com

Peter Šalata-1

Peter Šaláta

Obchodný zástupca
T: +421 (0) 905 541 095
E: peter.salata@danucem.com

Andrej_Saransky_02

Andrej Šaranský

Koordinátor ukladania stavebného odpadu a zeminy
T: +421 (0) 903 268 169
E: andrej.saransky@danucem.com

CRH štrkovne

CRH štrkovňa Veľké Úľany

Predaja a logistika: Anežka Regešová
Nové Osady 925 22
Veľké Úľany
T: +421 (0) 911 106 927
E: anezka.regesova@danucem.com
Dispečing: +421 (0) 911 106 927

Pracovné dni: 6:00 – 18:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka

CRH štrkovňa Geča

Predaja a logistika: Peter Šaláta
Geča 359, 044 10 Geča
T: +421 (0) 905 541 095
E: peter.salata@danucem.com
Dispečing: +421 (0) 905 541 095

Pracovné dni: 6:00 – 14:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka

Upozornenie:
V mesiacoch december, január, február sa otváracia doba mení.

Predaj kameniva z našich kameňolomov

Obchodné oddelenie
Anežka Regešová +421 911 106 927
Natália Muráriková +421 911 151 267
Office 
CRH (Slovensko) a.s.
Priemyselná ul. 5
915 01 Nové Mesto nad Váhom