Predaj kameniva

Predaj kameniva

Predaj štrku a piesku vám zabezpečíme z našich vyhradených ložísk štrkopiesku Bratislava – Podunajské Biskupice a Veľké Úľany (pri Galante), Orlov (pri Starej Ľubovni) a Geča (pri Košiciach).

AGG Manažér

Martin Mate-1

Martin Máté

AGG Manager SK
M: +421 910 829 035
E: martin.mate@sk.crh.com

REGIONÁLNI MANAŽÉRI

Anežka Regešová-1

Anežka Regešová

Špecialista predaja a logistiky pre Veľké Úľany
T: +421 (0) 911 106 927
E: anezka.regesova@sk.crh.com

Peter Šalata-1

Peter Šaláta

Špecialista predaja pre štrkovne Orlov a Geča
T: +421 (0) 905 541 095
E: peter.salata@sk.crh.com

CRH štrkovne

CRH štrkovňa Veľké Úľany

Predaja a logistika: Anežka Regešová
Nové Osady 925 22
Veľké Úľany
T: +421 (0) 911 106 927
E: anezka.regesova@sk.crh.com
Dispečing: +421 (0) 911 106 927

Pracovné dni: 6:00 – 18:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka
Posledný pracovný deň v mesiaci je prevádzka otvorená do 12.00 hod.

CRH štrkovňa Orlov

Predaja a logistika: Peter Šaláta
Orlov 343, 065 43 Orlov
T: +421 (0) 905 541 095
E: peter.salata@sk.crh.com
Dispečing: +421 (0) 905 541 095

Pracovné dni: 6:00 – 16:00 hod.
Obedňajšia prestávka: 10:30 – 11:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka
Posledný pracovný deň v mesiaci je prevádzka otvorená do 12.00 hod.

CRH štrkovňa Geča

Predaja a logistika: Peter Šaláta
Geča 359, 044 10 Geča
T: +421 (0) 905 541 095
E: peter.salata@sk.crh.com
Dispečing: +421 (0) 905 541 095

Pracovné dni: 6:00 – 14:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka
Posledný pracovný deň v mesiaci je prevádzka otvorená do 12.00 hod.

Upozornenie:
V mesiacoch december, január, február sa otváracia doba mení.
Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetky prevádzky otvorené do 12.00 hod.

Predaj kameniva z našich kameňolomov

Kontaktné údaje budú dodané v krátkom čase.