Naše zážitky

Naše zážitky

V CRH spolu trávime čas v práci a tiež pri vzdelávaní, na workshopoch, pri zábave, na rôznych akciách, pri športe či pri relaxe.