Študenti a absolventi

Študenti a absolventi

Povinná prax

POVINNÁ PRAX PRE ŠTUDENTOV

Prax v odbore je podmienkou pre absolvovanie štúdia mnohých stredných a vysokých škôl. Naša spoločnosť ponúka študentom možnosť získať prax vo viacerých technických smeroch v modernom medzinárodnom prostredí závodu. Snažíme sa prispôsobiť požiadavkám škôl, preto každú žiadosť o prax posudzujeme individuálne.

Študenti zvyčajne vykonávajú prax:

 • v oddelení automatizácie
 • v oddelení strojnej a preventívnej údržby
 • v oddelení výroby
 • v laboratóriu na oddelení kvality
 • IT
 • HR
 • Financie a SSC
 • Obchod a nákup

Program stáží

Hlavným zámerom projektu je umožniť študentom rôznych odborov zoznámiť sa s fungovaním našej spoločnosti a načerpať tak cenné praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru.

V rámci trojmesačného programu, ktorý začína vždy v júli s trvaním do konca septembra, majú stážisti možnosť absolvovať množstvo rôznorodých aktivít nielen v rámci oddelení, kde pracujú. V závode navštívia lom a ostatné prevádzky spoločnosti ako štrkovňa vo Veľkých Úľanoch či v ecorec Slovensko, spoločnosti, ktorá sa zaoberá ekologickým spracovaním odpadov. Taktiež majú možnosť absolvovať školenie prezentačných zručností a školenie zamerané na tímovú spoluprácu.

Stážisti nám pravidelne poskytujú aj spätnú väzbu na absolvovanú stáž. Najviac si cenia nadobudnuté pracovné skúsenosti, dobré rady svojich mentorov, úprimnosť, ochotu, priateľskosť a jasne zadané pracovné úlohy. Vyzdvihujú tiež výbornú atmosféru medzi kolegami.

Každoročne sa tešíme na nové mladé talenty, ktorým stáž v CRH (Slovensko) otvorí priestor pre budovanie vlastnej kariéry.

“V roku 2015 som sa hneď po vysokoškolskom štúdiu prihlásila na stáž v CRH. Som veľmi vďačná za túto príležitosť vďaka, ktorej som spoznala fantastických ľudí a zistila, že práca na oddelení procesu je pre mňa ako stvorená. Bol to vynikajúci odrazový mostík k ďalšiemu rozvoju v cementárenskom priemysle. Odvtedy pracujem na spomínanom oddelení a prešla som už aj kariérnym postupom.”

Jana Vávrová, Junior Process Engineer

“Počas 4. ročníka inžinierskeho štúdia na SPU v Nitre som si pred koncom letného semestra ako väčšina študentov hľadal stáž na leto. Do oka mi padla ponuka platenej stáže v CRH na obchodnom oddelení. Zaujala ma rozmanitosť pracovnej činnosti, no čo bolo ešte lepšie, po prijatí som zistil, že to v inzeráte mysleli vážne a naozaj som sa začal zoznamovať s chodom firmy. Ku koncu štúdia sa vo firme otvorila pozícia Junior Project Manager v kamenive, na ktorú som bol po úspešnom absolvovaní pohovoru a vstupných projektov prijatý. Už to bude 11 mesiacov čo pracujem na tejto pozícii. Mám priestor na realizáciu svojich nápadov a neustále sa učím nové veci. A práve to patrí podľa mňa k najlepším výhodám vo firme, ktoré ma posúvajú vpred.“

Michal Beták, Junior Project Manager

Spolupráca so školami

Stredné školy
 • odborné prednášky na školách
 • exkurzie v našich závodoch a prevádzkach
 • povinnú prax pre študentov
 • možnosť budúceho zamestnania na odborných pozíciách

Vysoké školy

 • letné stáže v našej spoločnosti popri štúdiu
 • spoluprácu pri písaní záverečných prác
 • odborné prednášky na univerzitách
 • možnosť budúceho zamestnania na zaujímavých pozíciách