Výberový proces

Výberový proces

Ako vyberáme nových kolegov

Analýza pracovných príležitostí – zistite na našich stránkach, akých zamestnancov a s akými skúsenosťami momentálne hľadáme a vyberte si pre seba tú najzaujímavejšiu.

Online aplikačný formulár – vyplňte online formulár na našej webovej stránke, priložte svoj aktuálny životopis doplnený o úspechy a dajte nám tak príležitosť porovnať vaše skúsenosti s našimi požiadavkami.

Interview – v rámci výberového procesu môžete u nás absolvovať rôzne typy interview v závislosti od fázy procesu:

  • HR Interview – interview so zástupcom ľudských zdrojov, ktorý vám predstaví pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, ako aj špecifiká našej spoločnosti. Rozhovor bude predovšetkým zameraný na vaše doterajšie pracovné skúsenosti, motiváciu a ašpirácie do budúcna.
  • Interview s manažérom – interview s manažérom alebo vedúcim príslušného oddelenia. Budete mať priestor opýtať sa na detaily pracovnej náplne, tím, či možnosti kariérneho postupu. Manažér bude zisťovať vašu odbornú spôsobilosť a schopnosť zapadnúť do tímu.

Ponuka pracovnej pozície – ak budete vo výberovom procese úspešný, pripravíme pre vás zaujímavú pracovnú ponuku, pričom budeme s vami v kontakte až do nástupu do našej spoločnosti.