Envirofilm 2018

Envirofilm 2018

Aj my sme boli pri odovzdávaní cien Ekotopfilm SK – Envirofilm 2018. Spoločnosť CRH odovzdala Cenu Zeleného vzdelávacieho fondu za inšpiratívne posolstvo, ktorú získal film MEDVEDE Z KAMČATKY. ZROD ŽIVOTA. Srdečne gratulujeme všetkým víťazom.

We attended the award ceremony of Ekotopfilm – Envirofilm 2018 price. CRH awarded film KAMCHATKA BEARS. LIFE BEGINS with the Green Educational Fund Award for an inspirational message received. Congratulations to all winners.

Részt vettünk az Ekotopfilm – Envirofilm 2018 díjátadó gálán. A CRH által jutalmazott film címe: KAMCSATKAI MEDVÉK. AZ ÉLET KEZDETE. A Zöld Oktatási Alap díjat a film inspiráló üzenete miatt kapta. Minden nyertesnek szívből gratulálunk!

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Viera Blazsek
Corporate Affairs Director
M: +421 (0) 911 052 102
E: viera.blazsek@danucem.com