KAMEŇOLOMY, s.r.o. sa zlučujú so spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s.

KAMEŇOLOMY, s.r.o. sa zlučujú so spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s.

KAMEŇOLOMY, s.r.o. sa zlučujú so spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s.

Vážení obchodní partneri,

radi by sme Vás informovali, že dňa 13. 11. 2019 dochádza k zlúčeniu spoločnosti KAMEŇOLOMY, s.r.o. so spoločnosťou (CRH Slovensko) a.s., v dôsledku čoho:

– prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti KAMEŇOLOMY, s.r.o. na nástupnícku spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti, – dochádza k postúpeniu všetkých pohľadávok spoločnosti KAMEŇOLOMY, s.r.o. na nástupnícku spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., ktorá sa tak stáva novým veriteľom všetkých prípadných pohľadávok voči Vám,

– dochádza k prechodu všetkých práv a povinností z uzatvorených zmlúv a objednávok zanikajúcej spoločnosti KAMEŇOLOMY, s.r.o. na nástupnícku spoločnosť CRH (Slovensko) a.s.

Okrem týchto zmien však každodenné aktivity nebudú ovplyvnené.
Nové kontaktné, fakturačné aj platobné údaje nájdete v prílohe tohto oznámenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosíme, neváhajte kontaktovať.

 

Oficiálne oznámenie o zlúčení KAMEŇOLOMY, s.r.o. so spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s.