Náš Rohožník

Náš Rohožník

Spúšťame deviaty ročník grantového programu - Náš Rohožník

Už v poradí deviaty rok dostanú Rohožník a jeho obyvatelia príležitosť na to, aby vlastnými nápadmi vylepšili život vo svojom okolí. Grantový program Náš Rohožník vznikol ako spoločná iniciatíva obce Rohožník a spoločnosti CRH (Slovensko), na ktorý sa pravidelne vyčleňuje až 20 000 eur.

Cieľom grantového programu je prispieť k skvalitneniu života obyvateľov Rohožníka. Každý rok počet zapojených organizácií a prihlásených projektov rastie, a tak tomu bolo aj v roku 2018. Pri vytváraní kritérií, ktoré rozhodujú o ocenených projektoch, vychádza obec a CRH (Slovensko) zo stratégie dlhodobej udržateľnosti a zároveň kvalitnej prípravy celého návrhu.

Žiadosti o grantový príspevok do programu Náš Rohožník je možné posielať do 15. júna a podklady k nemu nájdu záujemcovia na www.rohoznik.sk, prípadne sa môžu obrátiť priamo na Obecný úrad v Rohožníku.

Link na prihlasovanie projektov: https://crh.egrant.sk/

Štatút Náš Rohožník 2019

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Viera Blazsek
Corporate Affairs Director

M: +421 (0) 911 052 102
E: viera.blazsek@danucem.com