Betonárne a štrkovne

Betonárne a štrkovne

Kvalitné betónové zmesi vyrábame z vlastných certifikovaných surovín a dopravujeme aj našimi domiešavačmi a pumpami.

Cement spolu s pieskom, kamenivom, vodou a aditívami vytvára jeden z najrozšírenejších stavebných materiálov na svete – betón. Má vysokú pevnosť, nosnosť, je nehorľavý, nehrdzavie, má dlhú životnosť, je spoľahlivý a vyžaduje minimálne náklady na údržbu.

Na Slovensku ponúkame zákazníkom dodávky transportbetónu z 18-tich vlastných betonární, ktoré sú strategicky rozmiestnené v najrýchlejšie sa rozvíjajúcich lokalitách západného, stredného aj východného Slovenska.

Najvyššia kvalita dodávaných produktov a služieb, ako i technická a logistická podpora zákazníkov je naším hlavným cieľom. Zabezpečujeme technologické poradenstvo v oblasti výroby betónu od návrhu receptúry až po ukladanie a ošetrovanie v konštrukcii. Technickú podporu tvorí vlastné vysokomoderné laboratórium na testovanie betónov a kameniva, v ktorom vykonávame výrobno-kontrolné skúšky a počiatočné skúšky typu.

Dlhodobá kvalita konečného betónu je zaručená aj vlastnými kontrolovanými zdrojmi kameniva, ktoré sa používa v 65 % našich betonární.