Cementáreň Rohožník

Cementáreň Rohožník

Závod v Rohožníku sa rozprestiera na ploche 750 000 m² a zamestnáva približne 220 pracovníkov.

Naša cementáreň v Rohožníku píše svoju históriu od roku 1971, kedy sa začalo s jej výstavbou. Prvý slinok uzrel svetlo sveta v roku 1976. Od tejto doby prešiel závod mnohými významnými zmenami a dnes sa radí medzi tie najmodernejšie a najpokrokovejšie v strednej a východnej Európe.

Do výrobného portfólia v Rohožníku patrí výroba šedého a bieleho cementu a tiež špeciálnych spojív. Výroba cementu sa radí medzi energeticky náročné odvetvia priemyslu, a preto je naším cieľom neustále optimalizovať zdroje energií. Inštalácie Hotdisku v roku 2005 a následne unikátneho procesu ReduDust v roku 2013 vo významnej miere prispeli k zvýšeniu používania alternatívnych palív vo výrobe.

Ich hlavným prínosom je úspora tradičných surovín, ako sú uhlie a petrolkoks, energetické zhodnocovanie odpadov, zníženie ťažby a spotreby prírodného vápenca a významné zníženie emisií CO2. Technológia ReduDust ďalej umožňuje efektívne zhodnocovať odprašky na technickú soľ a znovu ich použiť pri výrobe cementu.

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂