Cementáreň Turňa nad Bodvou

Cementáreň Turňa nad Bodvou

Zamestnáva približne 160 pracovníkov a jej rozloha je 350 000 m².

Základný kameň v cementárni v Turni nad Bodvou bol položený v roku 1969, prvá výroba bola spustená o 5 rokov neskôr. Jej hlavná činnosť spočíva vo výrobe šedého cementu, ktorá prebieha na vysoko modernej linke s dennou kapacitou až 2 700 ton.

Podobne ako cementáreň v Rohožníku, aj cementáreň v Turni patrí medzi vyspelé moderné závody a to nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci strednej Európy. Od roku 2004 je v prevádzke moderná technológia, ktorá umožňuje využívať pri výrobe cementu alternatívne palivá a energeticky ich zhodnocovať v rotačnej peci. Prírodné zdroje energie (uhlie, zemný plyn) sú tak nahradené alternatívnymi zdrojmi, čím sú emisie C02 znížené na jedny z najnižších v rámci Európy.

V priebehu uplynulých rokov bolo zrealizovaných mnoho významných investícií, ktorých cieľom bolo zvýšiť kvalitu a efektivitu výroby a tiež environmentálne posilniť cementáreň. Dnes sme hrdí na to, že je prvou cementárňou v rámci Slovenskej republiky s kompletným prehodnotením podmienok prevádzkovania s najlepšími dostupnými technikami BAT/BREF pre cementárne v zmysle sprísnenej európskej legislatívy platnej po roku 2015.

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂