Manažment

Manažment

MAG.-KLAUS-FODINGER-011

KLAUS FÖDINGER

Generálny riaditeľ

CECILE-MORENAS-006

CECILE MORENAS

Finančná riaditeľka

ANDRE-PERALTA

ANDRÉ PERALTA

Obchodný riaditeľ

Viera Blazsek, riaditelka nakupu

Martina Jurčíková

Riaditeľka ľudských zdrojov

ANDRIJA-KESIC-002

ANDRIJA KESIĆ

Riaditeľ pre segmenty betóny a kamenivo

FEDJA-ROJNIK-001

FEDJA ROJNIK

Obchodný riaditeľ SK&CZ
riaditeľ logistiky ND

RADE-BUCEVAC-010-2

RADE BUČEVAC

Marketingový riaditeľ

HANNES-PUESCHEL

HANNES PÜSCHEL

Technický riaditeľ

VIERA-BLAZSEK-004-2

VIERA BLAZSEK

Riaditeľka nákupu