Príležitosti pre manažérov a špecialistov

Príležitosti pre manažérov a špecialistov

• Približne 650 zamestnancov spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. zabezpečuje komplexný výrobný proces od ťažobných surovín až po predaj a dodávku výrobkov zákazníkovi. Takýto široký záber prináša rôzne príležitosti pre manažérov a špecialistov pracujúcich v nevýrobných oblastiach ako sú financie, obstarávanie, marketing, HR a komunikácia.

• Na manažérskych a špeciálnych pozíciách budete pracovať nielen s kolegami zo Slovenska, Rakúska a Maďarska, ale budete mať možnosť spolupracovať na projektoch s medzinárodnými expertmi zo skupiny CRH.