Logistika

Logistika

Spoločnosť TransPlus (Slovensko) s.r.o. bola založená v roku 1997 ako obchodná a dopravná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je preprava sušených, sypkých surovín a výrobkov v silážnych prívesoch. Poskytujeme služby zákazníkom na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku a ponúkame kompletné riešenie pre medzinárodné spoločnosti pôsobiace na tomto území. 

TransPlus (Slovensko) s.r.o.
906 38 Rohožník, Slovensko

Jednotná telefónna linka

T: +421 232 37 37 37