Logistika

Logistika

Spoločnosť TransPlus (Slovensko) s.r.o. bola založená v roku 1997 ako obchodná a dopravná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je preprava sušených, sypkých surovín a výrobkov v silážnych prívesoch. Poskytujeme služby zákazníkom na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku a ponúkame kompletné riešenie pre medzinárodné spoločnosti pôsobiace na tomto území. 

TransPlus (Slovensko) s.r.o.
906 38 Rohožník, Slovensko

T: +421 (0) 347 765 416
F: +421 (0) 347 765 526

Dispečing – cement voľne ložený:
T: +421 (0)34 77 65 401
E:  jozef.janak@sk.crh.comerik.steinhauser@sk.crh.com

Dispečing – balený cement:
T: +421 (0)34 77 65 401
E: drahomira.prchlikova@sk.crh.com (Rohožník),  kinga.haneszova@sk.crh.com (Turňa nad Bodvou)