Technicko-kompetenčné centrum

Technicko-kompetenčné centrum

Technicko-kompetenčné centrum prináša zákazníkom CRH nové riešenia a služby technického poradenstva. Ponúkame cenné spojenie hlbokých teoretických vedomostí a dlhoročných skúseností našich odborníkov z oblasti technológie betónu v spojení s najmodernejším technickým vybavením.

Naši technológovia sú tu pre vás!

Radi zodpovieme vaše otázky o cemente, betóne a kamenive. Oblasti v ktorých vám poradíme:

  • poradenstvo pri výbere druhov betónov, návrhu a optimalizácii receptúr
  • poradenstvo pri výbere zložiek na výrobu betónov
  • odborné poradenstvo výberu vhodných typov cementov a pre špeciálne aplikácie
  • odborné poradenstvo v oblasti použitia kameniva analýza výsledkov skúšok

V rámci našich služieb sme pripravení zorganizovať pre vás odborné školenie presne podľa vašich potrieb. Školenia organizujeme v spolupráci s našou organizačnou zložkou – skúšobným laboratóriom a (v prípade potreby aj s tretími stranami).

Akreditované skúšobné laboratórium

Nezávislé akreditované skúšobné laboratórium, ako zložka Technicko-kompetenčného centra, poskytuje služby interným a externým zákazníkom.

Laboratórne činnosti úzko špecializujeme na čerstvý, mladý a zatvrdnutý betón a kamenivo. Okrem štandardizovaných skúšobných metód poskytujeme našim zákazníkom aj informatívne metódy overenia vlastností betónov a ich jednotlivých zložiek.

Mobilné laboratórium priamo na vašu stavbu!

Mobilné laboratórium je plne vybavené kvalitnými modernými meradlami a zariadeniami, vďaka čomu je možné odskúšať kvalitu namiešaného čerstvého betónu v akýchkoľvek vonkajších podmienkach v čase výroby a aplikácie. Povinnosti a zodpovednosti za kontrolu betonáže môžete ľahko preniesť na nás. Mobilné laboratórium dokáže v teréne vykonať až 90% skúšok, ktoré robí klasické laboratórium.

Okrem bežných činností vám ponúkame:

  • vypracovanie skúšky typu výrobku/betónu (pôvodne PST)
  • optimalizovanie doby nasadenia debnenia monitorovaním nábehu pevnosti betónu (napríklad metódou zrelosti)
  • kontrola vodného súčiniteľa monitorovanie vývoja hydratačného tepla a predikcia doby rezania kontrakčných škár
  • asistencia (výpočtom aj technologicky) pri ošetrovaní betónových konštrukcií

Kontakt

Tomáš Kamas
Team leader Technical Competence Center
T: +421 (0) 911 021 134
E: tomas.kamas@danucem.com

Technicko-kompetenčné centrum
Pestovateľská 2
82104 Bratislava