Typy kameniva

Typy kameniva

Balené kamenivo

Big Bag (1 m³)
Ak patríte k tým stavebníkom, ktorí potrebujú väčšie objemy kameniva v praktickom balení, ktoré umožní ľahkú manipuláciu s kamenivom priamo na stavbe, siahnite po novinke na trhu – balenom kamenive Big Bag.

1000px_big_bag

Voľne ložené kamenivo

Prevádzky ponúkajú široký sortiment praných triedených štrkopieskov, ktoré sa používajú ako materiály vhodné do betónov, v cestnom staviteľstve a tiež do mált. Kamenivo podlieha pravidelnej kontrole v akreditovanom laboratóriu CRH.

Spôsob predaja:
Platba v hotovosti/ na faktúru zálohovo /na faktúru s dobou splatnosti, v prípade väčších objednávok možnosť odberu podľa dohody.

Normy a certifikácia:
Certifikáciu vnútropodnikovej kontroly dozoruje autorizovaná osoba QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o. CRH je držiteľom certifikátov podľa noriem STN OHSAS 18001:2008 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a STN EN ISO 9001:2001 / ISO 9001:2000 – Systém manažérstva kvality.

1000px_loose_aggreggates

Máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Naši odborníci Vám radi poradia