Vysokopecná troska

Vysokopecná troska

Jemne mletá granulovaná vysokopecná troska

POUŽITIE

Prímes do betónu

Plnivo do hydraulických zmesných spojív

Spojivo pre podzemné tesniace steny a pilóty

NORMY

Spôsob expedície
• voľne ložená v autocisternách
• expedícia: závod Turňa nad Bodvou

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Peter Tužinský 
Produktový manažér

M: +421 (0) 911 151 269
E: peter.tuzinsky@danucem.com