Vysokopecná troska

Vysokopecná troska

Jemne mletá granulovaná vysokopecná troska

POUŽITIE

Prímes do betónu

Plnivo do hydraulických zmesných spojív

Spojivo pre podzemné tesniace steny a pilóty

NORMY

Spôsob expedície
• voľne ložená v autocisternách
• expedícia: závod Turňa nad Bodvou

TECHNICKÁ PODPORA

Ing. Bruno Präsens
Produktový manažér

T: +421 (0) 34 776 55 80
M: +421 (0) 903 554 674
E: bruno.prasens@sk.crh.com