Dokumenty na stiahnutie (všeobecné, BOZP, pre dodávateľov)

Dokumenty na stiahnutie (všeobecné, BOZP, pre dodávateľov)

Všeobecné požiadavky a informácie

PODMIENKY BOZP, OPP a OŽP

Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy/objednávky na výkon prác.

SAZDOBNÍK POKÚT

Získajte prehľadnú informáciu o možných sankciách v prípade porušovania zmluvných pravidiel

CRH 16 PRAVIDIEL ZÁCHRANY ŽIVOTA

Zoznámte sa s našimi bezpečnostnými štandardmi.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Oboznámte sa s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

BEZPEČNOSTNÝ PREDKVALIFIKAČNÝ DOTAZNÍK DODÁVATEĽA

Vstupný audit dodávateľa prác – Pripravte si požadovanú dokumentáciu pred začiatkom prác

ETICKÝ KÓDEX DODÁVATEĽA

Tento Etický kódex dodávateľa stanovuje požiadavky v oblasti spoločenskej zodpovednostia a postup ako zabezpečiť ich dodržiavanie.

GENERAL BUSINESS CONDITIONS

16 LIFE SAVING RULES

SCHEDULE OF PENALTIES

OH&S APPENDIX TO THE CONTRACT (ORDER)

OH&S PRE-QUALIFICATION QUESTIONNAIRE FOR CONTRACTORS

ETHICAL CODE OF THE SUPPLIER

INFORMÁCIE PRE DODÁVATEĽOV O OPATRENIACH PROTI COVID-19

Špecifické prevádzkové požiadavky a informácie

BOZP CEMENTÁREŇ ROHOŽNÍK

Martin Bízik
koordinátor BOZP

421 (0) 903 450 806
martin.bizik@danucem.com

BOZP CEMENTÁREŇ TURŇA NAD BODVOU

Štefan Hužvár I technik BOZP a PO
Danucem Slovensko a.s.
906 38 Rohožník I Slovakia
Turňa nad Bodvou plant
M +421 (0) 905 357 320
T + 421 55 46 10 142
E stefan.huzvar@danucem.com
www.danucem.com

BOZP ŠTRKOVNE

Martin Kováč
OH&S and Performance engineer Aggregates
Danucem Slovensko a.s.
Štrkovňa Geča,
Geča 359, 044 10, Slovakia
M +421 (0) 910 829 044
martin.kovac@danucem.com 

BOZP BETONÁRNE

Ján Suvák
koordinátor BOZP RMC

421 (0) 917 646 392
jan.suvak@danucem.com

BOZP INŠTRUKCIE PRE VODIČOV

Marek Ďurko
koordinátor BOZP pre TransPlus SK & HU
+421 918 322 228,  +421 55 46 10 224
marek.durko@danucem.com

BOZP POKYNY PRE UPEVNENIE NÁKLADU

Ján Suvák
koordinátor BOZP RMC

421 (0) 917 646 392
jan.suvak@danucem.com

POVINNÁ BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA VOZIDIEL A STROJOV

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA VO VZŤAHU K DOPRAVCOM

Ján Suvák
koordinátor BOZP RMC

421 (0) 917 646 392
jan.suvak@danucem.com