Dokumenty pre dodávateľov

Dokumenty pre dodávateľov

Všeobecné požiadavki a informácie

DODATOK BOZP K ZMLUVE/OBJEDNÁVKE

Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy/objednávky na výkon prác.

SAZDOBNÍK POKÚT

Získajte prehľadnú informáciu o možných sankciách v prípade porušovania zmluvných pravidiel

CRH 16 PRAVIDIEL ZÁCHRANY ŽIVOTA

Zoznámte sa s našimi bezpečnostnými štandardmi.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Oboznámte sa s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

BEZPEČNOSTNÝ PREDKVALIFIKAČNÝ DOTAZNÍK DODÁVATEĽA

Vstupný audit dodávateľa prác – Pripravte si požadovanú dokumentáciu pred začiatkom prác

ETICKÝ KÓDEX DODÁVATEĽA

Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy/objednávky na výkon prác.

GENERAL BUSINESS CONDITIONS

16 LIFE SAVING RULES

SCHEDULE OF PENALTIES

OH&S APPENDIX TO THE CONTRACT (ORDER)

OH&S PRE-QUALIFICATION QUESTIONNAIRE FOR CONTRACTORS

ETHICAL CODE OF THE SUPPLIER

Špecifické prevádzkové požiadavky a informácie

BOZP CEMENTÁREŇ ROHOŽNÍK

Martin Bízik
koordinátor BOZP

421 (0) 903 450 806
martin.bizik@danucem.com

BOZP CEMENTÁREŇ TURŇA NAD BODVOU

Ladislav Fatura
špecialista BOZP 

421 (0) 911 021 136
ladislav.fatura@danucem.com

BOZP ŠTRKOVNE

Martin Ostrolucký
regionálny koordinátor BOZP ND

421(0) 902 902 750
martin.ostrolucky@danucem.com

BOZP BETONÁRNE

Ján Suvák
koordinátor BOZP RMC

421 (0) 917 646 392
jan.suvak@danucem.com

BOZP INŠTRUKCIE PRE VODIČOV

BOZP POKYNY PRE UPEVNENIE NÁKLADU

Ján Suvák
koordinátor BOZP RMC

421 (0) 917 646 392
jan.suvak@danucem.com

POVINNÁ BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA VOZIDIEL A STROJOV

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA VO VZŤAHU K DOPRAVCOM

Ján Suvák
koordinátor BOZP RMC

421 (0) 917 646 392
jan.suvak@danucem.com